TELEN VOOR HET GOEDE DOEL


Bent u boer en teelt u gewassen? Wilt u meehelpen? Dan teelt u voor het goede doel!

Hoe werkt het?
Neem contact met ons op, of met de coöperatie of landbouworganisatie waar u lid van bent. Geef aan welk gedeelte van een perceel, b.v. 1 are aardappelen, 1 hectare tarwe, één perceel mais of twee rijen appelen, u wilt telen voor het goede doel. Na de oogst wordt de opbrengst verrekend met het door u aangegeven oppervlakte, of tot een bepaald bedrag. Dit wordt overgemaakt naar het goede doel, en komt volledig ten goede aan de lokale boeren in Kenya.

Het doel waarvoor u teelt:
Waterdammen in seizoensrivierenvoor lokale boeren in Kenya. Zo draagt u bij aan een betere watervoorziening in droge gebieden in Afrika. Het water dat de dammen vasthouden stelt boeren in staat meer en langer gewassen te telen, ook drinkt het vee van het vastgehouden water, en is het voor huishoudens makkelijker om aan water voor dagelijks gebruikt te komen.

Meer informatie?
Bekijk dan:
- Projectbeschrijving Ukambani Wateropvang en irrigatie
- Of onze StoryMap.Hartelijk dank!

PS: een rechtstreekse gift of sponsoring is natuurlijk ook mogelijk! Een dam kost tussen de €4.000 en €5.000. We streven er naar om tenminste drie dammen per seizoensrivier aan te leggen om des te meer effect te hebben van het vasthouden van het regenwater. Onze stichting heeft de ANBI-status en 100% van uw gift of teeltafdracht komt ten goede aan het project ter plaatse.