Projecten in Kenya

Droge Rivierbeddingen - Bron van Water

  Fondswerving    vanaf 2020
   KENYA

Bouw van 12 dammen in seizoensrivieren nabij Ikombe, trainen van boeren in waterbeheer en landbouw, verbouwen van groenten m.b.v. irrigatie en creëren oeverbeschermingzones tegen erosie. Lees meer ...


Ukambani Wateropvang en Irrigatie

  Afgerond   2017 - 2019
   KENYA

Bouw van 9 dammen in seizoensrivieren nabij Kaani, Kikaso en Ikalaasa in Ukambani, trainen van boeren in waterbeheer en landbouw, en het opzetten van tuinbouwbedrijfjes. Lees meer ...


Mede mogelijk gemaakt door:

  

   

Resultatenkaart NACODEV

   In uitvoering   vanaf 2014
   KENYA

Ontwikkelen van een interactieve digitale kaart met daarop projectresultaten van de Kenyaanse NGO NACODEV, waaronder subsurface dammen en irrigatieprojecten. Lees meer ...

Ikalaasa Subsurface Dammen

   Afgerond   2014 - 2016
   KENYA

Bouw van 6 dammen in seizoensrivieren in de omgeving van Ikalaasa, het trainen van boeren in waterbeheer en landbouw, en het verbouwen van groenten m.b.v. irrigatie. Lees meer ...

Mede mogelijk gemaakt door:


Afgeronde projecten in Ethiopie

Watervoorziening en irrigatieproject

   Afgerond   2007 - 2013
ETHIOPIE

Boren van een diepe grondwaterput voor drinkwater en irrigatie in Sirba. Tevens aanleg van een irrigatieveld van 3 hectare waarbij boeren getraind zijn in het verbouwen van groenten. Lees meer ...

Mede mogelijk gemaakt door:

   

Erosiebestrijding landbouwgronden

   Afgerond   2008 - 2011
ETHIOPIE

Bestrijding van erosie op de glooiende landbouw-gronden rond Sirba door het bouwen van dammen in erosiegeulen, graven van terrassen, planten van bomen, etc. Lees meer ...
Mede mogelijk gemaakt door:


Werkreis en bouw waterputten

   Afgerond   2004 - 2006
ETHIOPIE

Na verschillende sponsoracties is er geld ingezameld voor de bouw van 10 waterputten. Vervolgens is een groep Nederlanders afgereisd naar Ethiopie om mee te helpen met de bouw. Lees meer ...

Mede mogelijk gemaakt door: