Projecten in Kenya

Ukambani Wateropvang en Irrigatie

      vanaf 2017
   KENYA

Bouw van 15 subsurface dammen in seizoensrivieren in drie dorpjes in Ukambani, het trainen van boeren in waterbeheer en landbouw, en het verbouwen van groenten m.b.v. irrigatie. Lees meer ...


Mede mogelijk gemaakt door:

  

   

Resultatenkaart NACODEV

      vanaf 2014
   KENYA

Ontwikkelen van een interactieve digitale kaart met daarop projectresultaten van de Kenyaanse NGO NACODEV, waaronder subsurface dammen en irrigatieprojecten. Lees meer ...

Ikalaasa Subsurface Dammen

      2014 - 2016
   KENYA

Bouw van 6 subsurface dammen in seizoensrivieren in de omgeving van Ikalaasa, het trainen van boeren in waterbeheer en landbouw, en het verbouwen van groenten m.b.v. irrigatie. Lees meer ...

Mede mogelijk gemaakt door:


Afgeronde projecten in Ethiopie

Watervoorziening en irrigatieproject

      2007 - 2013
 ETHIOPIE

Boren van een diepe grondwaterput voor drinkwater en irrigatie in Sirba. Tevens aanleg van een irrigatieveld van 3 hectare waarbij boeren getraind zijn in het verbouwen van groenten. Lees meer ...

Mede mogelijk gemaakt door:

   

Erosiebestrijding landbouwgronden

      2008 - 2011
 ETHIOPIE

Bestrijding van erosie op de glooiende landbouw-gronden rond Sirba door het bouwen van dammen in erosiegeulen, graven van terrassen, planten van bomen, etc. Lees meer ...
Mede mogelijk gemaakt door:


Werkreis en bouw waterputten

      2004 - 2006
 ETHIOPIE

Na verschillende sponsoracties is er geld ingezameld voor de bouw van 10 waterputten. Vervolgens is een groep Nederlanders afgereisd naar Ethiopie om mee te helpen met de bouw. Lees meer ...

Mede mogelijk gemaakt door: