Ikalaasa Subsurface Dammen

Projectdoelen

Het verbeteren van de voedselzekerheid en het inkomen van boeren door:

  • Het vergroten van kennis en vaardigheden met betrekking tot water en landbouw
  • Het beschikbaar maken van water voor huishoudelijk gebruik, vee en irrigatie
  • Het vergroten van de landbouwproductie en de verkoop van producten

Behaalde resultaten

  • 175 boeren getraind in watermanagement en nieuwe landbouwmethodes
  • 6 'subsurface' dammen gebouwd in seizoensrivieren voor opvang van water
  • 28 boeren zijn groentes gaan verbouwen met gebruik van water uit de dammen

.

Lokatie

Ikalaasa   
Kenya
    


Status


Afgerond  
   

Korte beschrijving

Ikalaasa is een klein dorpje in het oosten van Kenya. Samen met de omliggende gehuchten telt het ruim 8.000 inwoners. Veel inwoners zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van kleinschalige landbouwactiviteiten. Door onbetrouwbare regenseizoenen en vaak optredende droogtes is dit echter een grote uitdaging. Oogsten vallen regelmatig tegen waardoor de voedselzekerheid en het inkomen van deze mensen laag is.

Wateropvang
In een poging dit probleem aan te pakken hebben enkele inwoners contact opgenomen met NACODEV, een Kenyaanse NGO die veel ervaring heeft met wateropvang projecten. Samen hebben ze een plan bedacht om verschillende dammen in nabijgelegen seizoensrivieren te bouwen. Hiermee kan water vastgehouden worden dat hier in het regenseizoen doorheen stroomt, maar daarna weer vrij snel is verdwenen. Dit opgevangen water kan vervolgens gebruikt worden om bv groentes te gaan verbouwen, maar natuurlijk ook voor huishoudelijk gebruik of om vee te laten drinken.

Voor de benodigde fondsen is AgriNextLevel sponsors gaan zoeken. Naast enkele particuliere giften is het grootste deel van het benodigde budget bekostigd door Stichting Dioraphte.

6 subsurface dammen gebouwd
In juni 2015 zijn de inwoners aan de slag gegaan en hebben uiteindelijk 6 zogenaamde 'subsurface' dammen gebouwd. Tijdens het daarop volgende regenseizoen zijn deze geheel volgestroomd. Hoewel sommige dammen 'verzand' zijn kan uit de rivierbedding nog steeds water gewonnen worden door ondiepe putten te graven. Het zand filtert het water mooi schoon.

Agrarische activiteiten
Naast de bouw kregen de inwoners ook training in water management en verbeterde landbouwmethodes. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat 28 boeren groenten zijn gaan verbouwen nabij de dammen. De meeste boeren gebruikten de groenten voor eigen consumptie. Een aantal heeft het overschot verkocht op de lokale markt.

Inmiddels is het project ten einde. Tijdens een evaluatie lieten de inwoners merken erg blij te zijn met de toegenomen beschikbaarheid van water in hun gebied. Eén van de inwoners, Josephat Mwova, verwoordde het als volgt:

"Voorheen konden we slechts tot 1 week na de laatste regens water uit het Kyambindi riviertje halen, maar nu hebben we al 9 maanden achter elkaar genoeg water. En het is slechts een klein stukje lopen. Ik ben nu ook een groentetuin gestart die ik water kan geven. Mijn vrouw gaat nu minder vaak naar de markt om groenten te kopen en zo besparen we geld dat we aan andere dingen kunnen besteden."

Lokatie Ikalaasa


Een subsurface dam in aanbouw

Water vastgehouden door één van de dammen

Water geeft nieuwe mogelijkheden

Partners

- Projectleiding: NACODEV- Uitvoer: Ikaaasa Community


Sponsors


- Particuliere giften
- Stichting DioraphteMeer weten ?

- Wat is precies een (sub)surface dam ?
- Hoe is de voortgang van dit project verlopen ?