Voortgang Project Ukambani Wateropvang en Irrigatie


Augustus 2019

Volop oogst

In de netkassen bij de demo-tuinen en bij de boeren zelf wordt volop geoogst: tomaten, kool, uien, snijbiet, etc.

Een deel wordt door de boerengezinnen zelf gebruikt, de rest wordt op de lokale markt verkocht.

Naar Projectbeschrijving

Juni 2019

Netkassen vol met groentes

Inmiddels staan de netkassen in de demonstratie tuinen nabij de dammen vol met groentes. Met behulp van druppel irrigatie krijgen de gewassen water. Dit voorkomt dat er teveel water wordt gebruikt.

Dat is nodig ook want door het zeer slechte regenseizoen van maart-juni is er maar heel weinig water opgevangen in de dammen. Pas eind oktober start het nieuwe regenseizoen.

Mei 2019

Oeverbeschermingszones

Om de oevers van de seizoenrivieren en de daar achter gelegen landbouwgronden te beschermen tegen de kracht van water worden beschermingszones ingesteld langs de oevers. Hier wordt de natuurlijke vegetatie met rust gelaten en boompjes en olifantsgras geplant. De wortels houden de grond vast en voorkomen erosie.
De zones hebben een positief effect op de natuur. Allerlei planten en vogels vinden er een plek.


Maart 2019

Trainingen

Gedurende het project krijgen de deelnemers verschillende theoretische en praktische lessen, waaronder: gewasbescherming, waterbesparende methoden door middel van druppel irrigatie en erosiebestrijding.


Januari 2019

Demo-tuinen worden opgezet

Nu er voldoende water beschikbaar is tijdens het droge seizoen worden er een aantal demonstratie tuinen opgezet waar boeren praktische training krijgen in het verbouwen van groentes. Hiervoor worden bijvoorbeeld netkassen opgezet die gewassen beschermen tegen plantenziektes en schadelijke dieren zoals insecten en vogels.


November 2018

Dammen stromen vol

De eerste regens zijn gevallen en de dammen stromen geleidelijk vol. Dit is een dam in het seizoensriviertje Kwa Kavili net voor de regens (inzet) en net erna.
En een dam in Kyambuli, nog voordat de dam gebouwd is (inzet met projectdeelnemers lopend in de droge rivierbedding), en net na de eerste regens.


Oktober 2018

Vier van de zes dammen zijn klaar

Inmiddels zijn er vier dammen klaar en aan de vijfde wordt nog gewerkt. De zesde zal na het volgende regenseizoen gebouwd worden. Het regenseizoen start eind oktober. Hopelijk valt er genoeg regen.


Augustus 2018

Communities druk aan het werk

Om een dam te bouwen is een hoop water nodig. Cement, zand en gravel moeten worden gemixt met water. Met ezels wordt het water aangevoerd door de bewoners.


Juli 2018

Bouw nieuwe dammen begonnen

Bij twee van de zes nieuwe damlocaties zijn bewoners al gestart met het graven van de funderingsgeul en zijn ze bezig materialen te verzamelen voor de bouw van de stuwdam. Bijvoorbeeld in dit seizoensriviertje waar de bewoners een lijn vormen op de plek waar de dam wordt gebouwd.


Juni 2018

Boeren starten met groentes

Tijdens de afgelopen maanden is er heel veel regen gevallen in Ukambani. Alle dammen bevatten water.

Inmiddels zijn de eerste boeren gestart om groentes te verbouwen, onder andere naast deze dam (rechts op de foto) die in 2017 is gebouwd. Hier is een groot veld ingeplant met jonge tomatenplantjes.

Maart 2018

Dioraphte sponsort 6 dammen

We zijn blij dat Stichting Diorapthe heeft toegezegd om nog eens zes stuwdammen te bouwen in seizoensrivieren in Ukambani. Naast de dammen worden boeren getraind om kleine tuinbouwbedrijfjes op te zetten. Daarvoor worden demo-tuinen opgezet met drip irrigatie systemen (om water te besparen) en net-kassen (voor gewasbescherming).


December 2017

Alle dammen klaar

Met enige vertraging zijn nu alle drie de dammen klaar. Naast Mamba dam in het Ikiwe riviertje zijn ook de kleinere dammen Kwa Muendo (foto 1) en Kwa Kiki (foto 2) in het seizoensriviertje Kwa Kavili afgebouwd, nadat de regens helaas al vroegtijdig waren vertrokken.
Het is nu afwachten totdat ze volstromen in het komende regenseizoen (vanaf maart/april).


November 2017

Mamba dam in Kaani gevuld

De eerste dam in Kaani is klaar en heeft gedurende het afgelopen regenseizoen veel water opgevangen. Er is een enorme plas gecreëerd van maar liefst 250 meter lang.

Hoewel de hoeveelheid regen dit seizoen weer tegenviel is de dam tot aan de rand toe gevuld. Een mooie voorraad om het droge seizoen mee door te komen.


September 2017

Bouw eerste dam begonnen

In Kaani is de bouw van de eerste dam begonnen. Als eerste wordt een stevig fundament gebouwd op een rotslaag. Vervolgens wordt een houten mal geplaatst op dit fundament. Hierin wordt een stalen frame geplaatst, waarna de mal opgevuld wordt met een mix van cement, stenen, gravel en zand.

De gemeenschap kan een hoop werk zelf doen. Ze worden geholpen door een professionele bouwer. Daarnaast controleren medewerkers van de overheid regelmatig of alles volgens de regels verloopt.


Augustus 2017

Community verzamelt materialen

In de afgelopen weken hebben de communties nabij de projectlocaties stenen verzameld. Een groot deel van de stenen moet in kleine stukjes gebikt worden. Een tijdrovende klus.

Later worden deze steentjes, samen met zand, gemengd met cement om de dam te kunnen bouwen.

Juli 2017

Technisch onderzoek en Milieu effecten rapportage

De locaties zijn bepaald en de dammen worden ingemeten om te bepalen hoeveel materialen er ongeveer nodig zijn. Daarnaast wordt er een verplichte milieu effecten rapportage gemaakt, waarbij de omwonenden worden betrokken en ze ook leren hoe bijvoorbeeld de oevers beschermd kunnen worden.


Juni 2017

Gemeenschappen bepalen damlocaties

NACODEV heeft inmiddels de gemeenschap rond Kaani en Kikaso geinformeerd dat de financiering voor drie dammen rond is.

De bewoners zijn nu bezig de juiste locaties te bepalen waar de dammen gebouwd gaan worden. Bij voorkeur zijn dit locaties waar een rotspartij dwars over de rivierbedding loopt. Deze rots dient dan als fundament voor de dam.

Maart - Mei 2017

Financiering

Gedurende de afgelopen drie maanden hebben we van drie partijen het goede nieuws gekregen dat zij een dam in Kaani willen sponsoren. Het gaat om:

- ASN Foundation,
- Stichting Voeten in de Aarde, en
- Stichting Overal.

De lokale gemeenschappen, NACODEV (onze uitvoerende partner) en wij zijn er ontzettend blij mee !!