Sponsors

Voor de financiering van projecten werken we samen met sponsors. Naast particulieren kunnen dit ook organisaties zijn.
Hieronder vindt u meer informatie over onze recente sponsors.Stichting Dioraphte ondersteunde voor 2018 en 2019 het project Ukambani Wateropvang en Irrigatie.
De stichting ondersteunde ook het project Ikalaasa Subsurface Dammen in 2015 en 2016.

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in de volgende gebieden: cultureel erfgoed, podiumkunsten, mens en natuur, sociale initiatieven, en wetenschap en onderwijs.

Meer informatie vindt u op: www.dioraphte.nl

ASN Foundation ondersteunde voor 2017 en 2018 het project Ukambani Wateropvang en Irrigatie.

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, betalingsverkeer en duurzame financieringen. De ASN Bank heeft ruim 600.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van € 13 miljard.
Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld. Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken. De ASN Bank maakt deel uit van SNS Bank N.V.

Meer informatie vindt u op: www.asnbank.nl of www.asnbank.nl/foundation.


Stichting Overal ondersteunde voor 2017 en 2018 het project Ukambani Wateropvang en Irrigatie.

Stichting Overal is de oudste ideële kringloopwinkel van Nijmegen en wijde omgeving en bestaat sinds 1975.
De belangrijkste doelen van de stichting zijn:
- Stimuleren van hergebruik, door de verkoop van tweedehands goederen in de kringloopwinkel,
- Ondersteuning van kleinschalige mens- en milieuvriendelijke projecten, overal ter wereld, met de opbrengsten van de winkelverkoop.

Meer informatie vindt u op: www.overal.orgStichting Voeten in de Aarde ondersteunde het project Ukambani Wateropvang en Irrigatie.

Stichting Voeten in de Aarde is een fonds voor goede doelen en ondersteunt financieel, bij voorkeur kleinschalige originele, inspirerende en op korte termijn uitvoerbare activiteiten, gericht op rechtvaardige verdeling van geld, kennis en macht, behoud en verbetering van het milieu, naleving van mensenrechten en respectvol omgaan van mensen met elkaar en hun omgeving.

Meer informatie vindt u op: www.voetenindeaarde.nl